Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatriassa on tavoitteena tehokkaalla ja laadukkaalla tavalla tuottaa nuoruusikäisten (13-17-v.) potilaiden parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 
Nuorisopsykiatrisen hoidon painopisteenä on Terveydenhuoltolain ja Mieli 2009 -kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman mukaisesti vahvistaa avohoitoa ja lisätä yhteistyötä perusterveydenhuollon kanssa kehittämällä konsultaatiopalveluja ja lisäämällä ns. jalkautuvaa välimaastotoimintaa.
 
Lain mukaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon  kuluessa lähetteen saapumisesta. Nuoren hoidon tarpeen arvioinnin kannalta välttämättömät tutkimukset on tehtävä kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. 
 
Yleisimmin nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon ohjaudutaan silloin, kun potilaan nuoruusiän psyykkinen kehitys on häiriintynyt tai pysähtynyt. Nuori voi olla masentunut, käyttäytyä itsetuhoisesti ja/tai väkivaltaisesti, kärsiä käytöshäiriöistä ja psykoottisista häiriöistä. 
 
 
Nuorten mielenterveystalo
Oikea palsta
 

 Hoitopaikat

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta