Neurologia

​Neurologian erikoisalaan kuuluu hermoston eli aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen sekä lihassairauksien tutkiminen, hoito ja kuntoutus. Neurologiset oireet ja sairaudet ovat yleisiä. Niitä tutkitaan ja hoidetaan kaikkialla terveydenhuollossa: niin terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa, alue- ja keskussairaaloissa kuin yliopistosairaalassakin. Neurologian erikoisalan hoitoon tullaan kahta reittiä: kiireellisissä hätätilanteissa ensihoidon tekemän arvion perusteella ambulanssilla ja vähemmän kiireellisissä ja kiireettömissä tilanteissa hoitavan lääkärin tekemällä lähetteellä.
 
Jos sinulla tai läheiselläsi esiintyy neurologisia oireita, ja olet epävarma milloin ja mihin tulisi hakeutua arvioon, ota yhteyttä Terveysneuvontaan. Terveysneuvonnan numero on 09 10023.
 
Tavallisimpia neurologisia oireita ja sairauksia
 
Tavallisia neurologisia oireita ovat päänsärky, lihasheikkous, kömpelyys, huimaus, vapina ja tunnottomuus. Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa myös havaintokyvyn, loogisen ajattelun, puheen tuottamisen tai ymmärtämisen sekä asioiden tunnistamisen ja muistin häiriöitä. Myös kohtaukselliset oireet, kuten tietyt näköhäiriöt ja tajuttomuus-kouristuskohtaukset, kuuluvat neurologisten oireiden kirjoon.
 
Merkittävä neurologiaan kuuluva sairausryhmä on aivoverenkiertohäiriöt eli aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Nämä sairaudet kuuluvat laajempaan sydän- ja verisuonisairauksien ryhmään, joille suomalaisilla on suurentunut perinnöllinen ja elintapoihin liittyvä alttius. Aivoverenkiertohäiriöt aiheuttavat usein pysyviä, toimintakykyä rajoittavia oireita, kuten halvauksia ja puhekyvyttömyyttä. Siksi niiden tehokas ehkäisy, ensihoito ja kuntoutus ovat ensiarvoisen tärkeitä.
 
Muita varsin yleisiä, pitkäaikaisia neurologian alaan kuuluvia sairauksia ovat mm. migreeni ja epilepsia. Tavallisin neurologinen autoimmuunisairaus on multippeli skleroosi eli MS-tauti. Ikääntymisen myötä yleistyvät liikehäiriösairaudet kuten Parkinsonin tauti ja muistisairaudet kuten Alzheimerin tauti. Pitkäaikaista neurologista haittaa aiheuttavat erilaisten vakavien aivovammojen jälkitilat.
 
Lisäksi neurologian erikoisalaan kuuluu koko joukko harvinaisempia tautiryhmiä, mm. perinnöllisiä lihastauteja ja erilaisia autoimmuunisairauksia ja rappeumasairauksia. 
 

 

 Hoitopaikat

 
 

 Linkkejä

 
aivotalo_banneri_160x600.jpg
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta