Palaute Myrkytystietokeskukselle

Alla olevaan sähköpostiosoitteeseen voit antaa Myrkytystietokeskukselle sivujamme

koskevaa tai yleistä asiakaspalautetta.

 

Huom! Vastaamme myrkytyskyselyihin puhelimitse, emme sähköpostitse. 

myrkytys(at)hus.fi