Ensiapuohjeet

 1. Poista potilas vaarasta.

 2. Jos potilaalla on tai kehittyy voimakkaita oireita, soita 112

 3. Varmista hengityksen ja verenkierron riittävyys ja ryhdy tarvittaessa elvytystoimenpiteisiin

 4. Selvitä mistä aineesta on kysymys

 5. Selvitä annos

 6. Soita tarvittaessa Myrkytystietokeskukseen riskin arviointia varten

 7. Estä myrkyllisen aineen imeytyminen

  • Anna tarvittaessa lääkehiiltä, jos aine otettu suun kautta (HUOM! ÄLÄ OKSETA)

  • Huuhtele vedellä, jos ainetta on mennyt silmään tai iholle

  • Siirrä potilas raittiiseen ilmaan, jos ainetta on hengitetty