Selkäydinvammakeskus

Selkäydinvammakeskus muodostuu Vaativan kuntoutuksen vuodeosastoyksiköstä ja Selkäydinvammapoliklinikasta.

 

Vaativan kuntoutuksen vuodeosasto

Käyntiosoite
Synapsia-talo
Nordenskiöldinkatu 18 B, 2. krs, 00250 Helsinki

Postiosoite
PL 350, 00029 HUS

Yhteydenotot
Osastonsihteeri 09 471 71229
Kanslia 09  471 71230
Fax 09 471 71239

Vaativan kuntoutuksen vuodeosasto palvelee akuutin vaiheen jälkeistä selkäydinvammaisten kuntoutusta. Kuntoutujat tulevat suoraan vastuualueemme primaariyksiköstä, pääosin traumasairaalasta tai muun sairaanhoitoalueen vastaavasta yksiköstä jatkokuntoutukseen. Pyrimme siihen, että kuntoutus on oikea-aikaista, tehokasta, moniammatillista ja -alaista. aativan kuntoutuksen vuodeosasto palvelee akuutin vaiheen jälkeistä selkäydinvammaisten kuntoutusta. Kuntoutujat tulevat suoraan vastuualueemme primaariyksiköstä, pääosin traumasairaalasta tai muun sairaanhoitoalueen vastaavasta yksiköstä jatkokuntoutukseen. Pyrimme siihen, että kuntoutus on oikea-aikaista, tehokasta, moniammatillista ja -alaista.

Toiminnan perusajatus on vaativan kuntoutuksen edellyttämä moniammatillinen kuntoutus ja toimintakykyä edistävä hoitotyö vuorokauden ympäri. Vaativa kuntoutus painottuu itsenäiseen selviytymiseen päivittäisistä toiminnoista, liikkumiseen ja paremman elämänlaadun saavuttamiseen.


Selkäydinvammapoliklinikka

 
Käyntiosoite

Synapsia-talo
Nordenskiöldinkatu 18 B, 1. krs, 00250 Helsinki

Postiosoite
PL 350, 00029 HUS

Yhteydenotot
Potilaspuhelut 09 471 71389 ma-to klo 8-9 ja 13–14, pe klo 13-14

Fax: 09 471 71388

Osastonhoitaja 050 428 6186
Osastonsihteeri 050 453 0043


Sähköiset lähetteet: Fysiatrian klinikka

​HUS:n Selkäydinvammapoliklinikka on osa Hyksin Fysiatrian klinikkaa.  Se on yksi Suomen kolmesta keskuksesta (HUS, TAYS, OYS) , joihin selkäydinvaurion saaneiden henkilöiden erityistason hoito, kuntoutus ja elinikäinen seuranta on valtioneuvoston päätöksellä (336/2011) keskitetty.  

Poliklinikka vastaa HUS:n erityisvastuualueella selkäydinvammaisten akuuttivaiheen hoidon ja välittömän kuntoutuksen jälkeisestä elämänikäisestä seurannasta (life time care). Poliklinikan seurantaan kuuluvat myös sairauden aiheuttamat ja synnynnäisen selkäydinvaurion saaneet henkilöt.

Laaja-alaista osaamista ja yhteistyötä potilaan parhaaksi

Selkäydinvammapoliklinikan toiminta on potilaslähtöistä ja moniammatillista. Työryhmään kuuluvat fysiatri, sairaanhoitaja, kuntoutusohjaaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, sekä sosiaalityöntekijä. Poliklinikan asiantuntijat tekevät yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa sisältäen mm. toiminta- ja liikuntakyvyn, terveyden, psyykkisen ja sosiaalisen tilanteen arvioita. Lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen sekä apuvälinetarpeen arviointi kuuluvat myös poliklinikan palveluun. Poliklinikka toimii selkäydinvammapotilaan hoidon koordinoivana yksikkönä.

 

 Linkkejä