Foniatria

Foniatriassa tutkitaan ja hoidetaan äänentuoton ja kurkunpään toiminnan häiriöitä, syömisen sekä puheen selvyyden ja sujumattomuuden ongelmia, puheen ja kielenkehityksen erityisvaikeuksia ja niihin liittyviä kommunikoinnin ja oppimisen ongelmia.

Tyypillisimpiä potilasryhmiä ovat äänihäiriöiset aikuiset sekä puhe- ja kielihäiriöiset lapset.

Vaativimpia sairauksia tai potilasryhmiä ovat:

  • neurologiset sairaudet
  • pään ja kaulan alueen epämuodostumiin ja kasvaimiin liittyvät äänen, puheen ja nielemisen ongelmat
  • vaativan äänityön ammattilaiset
  • erittäin vaikea-asteiset puheen ja kielenkehityksen ongelmat
  • monikieliset kielihäiriöiset lapset.

 

Tyypillisimmät hoitomuodot

Foniatrian keskeisin hoitomuoto on lääkinnällinen kuntoutus:

  • ääni- ja puheterapia, usein myös  toimintaterapia
  • neuropsykologinen kuntoutus
  • foniatristen potilaiden kommunikaation apu- ja harjoitusvälineiden tarpeen arvio, hankkiminen tai järjestäminen ja käytön ohjaus.


Foniatrian erikoislääkärit toimivat yhteistyössä mm. puheterapeuttien, neuropsykologien, toimintaterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden sekä korva-, nenä- ja kurkkutautilääkäreiden, hammaslääkäreiden, lastenneurologien ja -psykiatrien kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat myös lasten kasvatus- ja opetushenkilöstö kouluissa ja päiväkodeissa. Kuntoutusta järjestetään tarpeen mukaan KELA:n tuella tai ostopalveluina (OPS) yksityisiltä terapeuteilta. 
 

Foniatria HUS-alueella

HUS:ssa aikuisten ja lasten foniatrisia palveluja annetaan Hyksin Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa Silmä-korvasairaalassa.