HelSLI-seurantatutkimus

Helsingin pitkittäinen SLI-tutkimus 
Helsinki Longitudinal SLI study


Hyksin Audiofoniatrisella lastenosastolla 22 (foniatrian yksikkö, Silmä-korvasairaala) on käynnissä monivuotinen seurantaprojekti, johon kutsutaan vuosina 2013-2018 osastolle ensimmäistä kertaa arvioitaviksi tulevia alle kouluikäisiä lapsia. Lapsia seurataan projektin ensivaiheessa kouluikään. Projektissa tutkitaan kielellistä erityisvaikeutta (Specific Language Impairment, SLI) etiologisella eli aiheuttavalla, hermostollisella eli aivoihin liittyvällä ja käyttäytymisen tasolla.

HelSLI koostuu viidestä osaprojektista:

  • HelSLI-geneettinen, jossa tutkitaan perimää SLI:n taustalla.
  • HelSLI-EEG, jossa tutkitaan aivojen sähköisen toiminnan merkitystä SLI:ssä.
  • HelSLI-kognitiivinen, jossa kehitetään SLI:n tietokoneistettuja arviointi- ja kuntoutusmenetelmiä. 
  • HelSLI-psykososiaalinen, jossa selvitetään, miten lapsen temperamentti ja vuorovaikutusympäristö ovat yhteydessä kielihäiriöön sekä miten SLI vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. 
  • HelSLI-kaksikielisyys, jossa tutkitaan SLI:n erityispiirteitä, kun lapsi opettelee hallitsemaan samanaikaisesti useampaa kuin yhtä kieltä.


HelSLI-tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kielelliseen erityisvaikeuteen liittyviä riski- ja suojaavia tekijöitä, kuinka ne muokkaavat kehittyviä kielellisiä valmiuksia sekä tarkentaa tehokkaita kuntoutuskäytäntöjä. Projektin puitteissa kehitetään lisäksi uusia arviointimenetelmiä, joiden myötä kielellisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen paranee.