HelSLI-kognitiivinen


Osa SLI:n taustalla vaikuttavista perimään liittyvistä tekijöistä on yhteydessä muihinkin kuin kielellisiin toimintoihin, esimerkiksi näönvaraisen päättelyn tasoon. Tämän vuoksi onkin mahdollista, että SLI voisi johtua kieltä laajemmista tiedonkäsittelyn ongelmista. Tällaisia vaikeuksia voisivat olla esimerkiksi yleisesti hidastunut tiedonkäsittelyn nopeus, heikentynyt lyhytkestoinen tai työmuistaminen sekä ongelmat tahattomassa (proseduraalisessa) oppimisessa.

HelSLI-kognitiivisessa tutkitaan näitä SLI:n ei-kielellisiä tiedonkäsittelyn piirteitä, kehitetään tietokoneistettuja arviointimenetelmiä sekä toteutetaan kuntoutuskokeiluita.

Osallistujat:

  • HYKS Foniatrian yksikkö
  • Associate Professor Elisabet Service, Department of Linguistics and Languages, McMaster University, CAN
  • Professor Dorothy Bishop, Department of Experimental Psychology, University of Oxford, UK
  • Dr. Emmanuel Pothos, Department of Psychology, City University London, UK