HelSLI-kaksikielisyys


Kaksikielisen taustan ei pitäisi altistaa lasta kielen kehityksen vaikeuksille. Kuitenkin lähes kolmannes Audiofoniatrisella lastenosastolla 22 arvioitavista lapsista on monikielisiä niin, että heidän kotikielensä on muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Nämä lapset altistuvat suomelle enemmän usein vasta päiväkodissa. Kaksikielisten lasten kielen kehityksestä ja sen vaikeuksista Suomessa on vain vähän tietoa.

HelSLI-kaksikielisyydessä tutkitaan, miten kaksikielisten lasten kielelliset vaikeudet eroavat yksikielisistä etiologisella, hermostollisella ja käyttäytymisen tasolla. Lisäksi tuotetaan uusia arviointimenetelmiä ja viiteaineistoja diagnostiikan tueksi.

Osallistujat:

  • HYKS Foniatrian yksikkö
  • Professori Sari Kunnari, Logopedia, Oulun yliopisto
  • Professor Johanne Paradis, Department of Linguistics, University of Alberta, CAN