HelSLI-EEG


Aivosähkökäyrä (elektroenkefalogrammi, EEG) on usein käytetty tutkimusmenetelmä SLI:n taustoja selviteltäessä. EEG-tutkimuksella pyritään ensisijaisesti poissulkemaan epileptisiä tiloja, kuten Landau-Kleffner, jotka voivat suoraan johtaa hitaaseen puheen ja kielen kehitykseen. Aivojen sähköisen toiminnan lievempien poikkeamien yhteyttä kielenkehityksen häiriöihin ei ole kuitenkaan vielä selvitetty. EEG-poikkeamia saattaa olla vain tietyillä SLI:n alaryhmillä tai vain tietyt kielellisen toiminnan piirteet saattavat olla yhteydessä EEG-poikkeamiin. Sitäkään ei vielä tiedetä, miten kehittyvä kieli ja aivojen sähköinen toiminta ovat yhteydessä toisiinsa pitkäaikaisemmassa seurannassa lapsen kehittyessä. 

Osallistujat:

  • HYKS Foniatrian yksikkö
  • Dosentti Leena Lauronen, vs. ylilääkäri, kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri; KNF, Lasten ja nuorten sairaala, HYKS 
  • Professori  Teija Kujala, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto 
  • Professori Paavo Leppänen, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto 

 
Lisätietoja:

HUS-Kuvantaminen: Aivosähkökäyrä EEG  

Helsingin yliopisto: Cognitive Brain Reasearch Unit