Sosiaalityöntekijä

Mitä?
Erityisosaaminen liittyy sosiaalivakuutus, -turva sekä -palveluasioihin. Sosiaalityöntekijä auttaa hakemusten tekemisessä ja toimii yhdyshenkilönä muihin viranomaisiin. Tiivis yhteistyö osaston, poliklinikan ja lapsen kotikunnan sosiaali/lastensuojeluviranomaisten kanssa mahdollistaa lapselle hoidon ja avun jatkuvuuden. Hyvän ja laajan viranomaisverkoston tuntemuksensa vuoksi hän kutsuu koolle tarvittavat tahot verkostopalavereihin

Miten?
Osallistumalla aktiivisesti osaston tiimityöhön, jossa suunnitellaan lasten hoito- ja tutkimusjaksojen sisältöjä, sosiaalityöntekijä on mukana lapsen arjessa. Hän osallistuu työparina perhetyöhön osastolla ja perheiden kotona, erilaisia perhetyön menetelmiä käyttäen.

Miksi?
Kriisiytyneessä perhetilanteessa voi ilmetä laaja-alaistakin avun tarvetta. Työttömyys, sairaus tai taloudelliset vaikeudet yhdistettynä vaativan erityislapsen huoltajuuteen ovat haaste josta selviytymiseen sosiaalityöntekijä on avuksi.