Sairaanhoitaja

​Tavattavissa osastolla:
Su klo 15.00 - pe klo 15.00

Puh. 019 722 43100

Mitä?
Sairaanhoitaja tukee ja vahvistaa lasten ja perheiden voimavaroja heidän erityisessä elämäntilanteessaan.
Lapsen omahoitajana sairaanhoitaja rakentaa luottamuksellista ja turvallista kontaktia lapseen tämän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Omahoitaja on kuin lapsen luottamusmies/puolestapuhuja, joka auttaa lasta saamaan oman äänensä  kuuluviin, välillä hyvinkin vaikeissa tilanteissa.

Miten?
Osaston arkeen hän ohjaa ja koulunkäyntiä seuraa, auttaen lasta uudessa sosiaalisessa ympäristössä. Arki koostuu pienistä asioista, kuten leikeistä, keskusteluista, pöytätavoista, letun paistamisesta ja iltasaduista. Se on osallistumista ja läsnäoloa, myötäelämistä ja turvallisten rajojen asettamista. Perhetapaamisissa kartoitetaan menneitä, nykyhetkeä ja tulevaa monin eri menetelmin. Raporteilla, dokumentoinnissa, palavereissa, kotikäynneillä havainnot ja tieto jäsentyvät lapsen parhaaksi, turvaten jatkuvuutta.

Miksi?
Kriisiytynyt perhetilanne tarvitsee apua. Lapsi lastenpsykiatrisella osastolla, tutkimus tai hoitojaksolla ei ole irrotettavissa omasta viitekehyksestään; perheestä. Vanhempien sitoutuminen perhetyöhön on onnistuneen hoidon edellytys. Sairaanhoitaja kutoo kontakteja lapsen ja perheen, lapsen ja tämän sosiaalisen ympäristön, lapsen ja tarvittavien viranomaisverkostojen välille. Tavoitteenaan eheyttää yhteistä elämänpolkua eteenpäin.

Ja mitä muuta?
Sairaanhoitaja huolehtii osaston vastuuhoitajana lääkehoidon toteutumisesta, osaston avaamisesta ja sulkemisesta, tekee ruoka- ja liinavaatetilauksia, hankkii sijaisia sairastuneiden tilalle. Hän osallistuu viikottaiseen koulukokoukseen ja vastaa lasten kirjaamisesta kotilomille, sekä paluusta osastolle.