Psykologi

​Tavattavissa osastolla ma-pe klo 8.00-16.00
Puh. 019 224 3105

Mitä?
Psykologi arvioi osastojakson aikana lapsen psyykkistä tilaa ja sosiaalisia taitoja testien ja leikkien avulla. Hän tapaa jokaisen lapsen kahdenkeskisesti kerran tai kahdesti viikossa, ja on läsnä osaston arjessa päivittäin. Psykologi välittää testien ja havaintojensa tulokset osastotiimille ja raportoi niistä vanhemmille sekä lähettävälle taholle. Kirjoittaa virallisen psykologin lausunnon tutkimus/hoitojaksolta. Perhetyöhön hän osallistuu työparina tarvittaessa.

Miten?
Psykologin työkalupakista löytyy esimerkiksi kognitiivista kypsyyttä testaava  WISCIII ja persoonallisuutta testaavat MAPS, CAT, WTZ, RO, CDI. Hän on erikoistunut Theraplay terapiametodiin ja käyttää VIG menetelmää  työnsä tukena.

Miksi?
Psykologi tuo yhteisten raporttien kautta, tietoa psykologisista tutkimuksista ja auttaa siten henkilökuntaa käsitteellistämään havaintojaan.
Psykologin tutkimustulokset auttavat lapsen diagnoosin vahvistumisessa tai muuttumisessa tutkimusjakson aikana.
Hoitojakson aikana psykologi seuraa lapsen psyykkistä kehitystä osasto olosuhteissa, reflektoiden lapsen sisäistä prosessia.