Nuoriso-ohjaaja

​Tavattavissa osastolla ma-pe klo 8.00-16.00 tai sopimuksen mukaan.

Mitä?
Nuoriso-ohjaaja vastaa osastolla säännöllisestä vapaa-ajan toiminnasta, retkistä ja leiritoiminnasta. Hän hankkii vapaa-ajan toimintaan tarvittavia välineitä ja vastaa niiden kunnossapidosta. Tarvittaessa hän järjestää lapsille henkilökohtaista ohjelmaa toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Myös perhetyöhön hän osallistuu perhetyöntekijän kanssa yhdessä suunnitellen ja toteuttaen siihen soveltuvaa ryhmätoimintaa.

Miten?
Työtä tehdään hyvässä vuorovaikutuksessa lasten kanssa. Toiminta koostuu erilaisista liikuntamuodoista, seikkailutoiminnasta ja kädentaitoja vaativista askareista.

Miksi?
Nuoriso-ohjaajan toiminnan viitekehys on kokemuksellinen oppiminen, työtä ohjaa humanistiskonstruktiivinen oppimiskäsitys. Osastolle tulevilla lapsilla on usein vaikeuksia ryhmätoiminnassa, tai heillä ei ole liikunnallisia perustaitoja ikätasoaan vastaavasti. Aktiivisen, toiminnallisen hoitojakson jälkeen  voidaan usein huomata näiden taitojen huomattava kehittyminen ja sen myötä myönteinen vaikutus lapsen minäkuvaan.