Lääkäri

Tavattavissa osastolla maanantai - torstai klo 9.00 - 15.00. 
Puh. 019 224 3100

Mitä?
Lääkärillä on hoitovastuu, ja hänen tavoitteenaan on saada mahdollisimman kattava käsitys tutkittavana olevasta lapsesta, ja hänen elämäntilanteestaan. Osastojakson aikana saatujen tutkimustulosten ja havaintojen perusteella hän muodostaa diagnoosin ja tekee jatkohoitosuunnitelman.

Miten?
Lääkäri tapaa lapsen ja hänen vanhempansa heti osastojakson alussa. Jakson aikana hän osallistuu hoito- ja verkostoneuvotteluihin, osaston tiimipalavereihin ja tapaa lapsia myös kahden kesken. Lääkäri seuraa lapsen somaattista vointia ja tekee myös arvion lääkehoidon tarpeellisuudesta sekä vastaa sen toteutuksesta.

Miksi?
Lääkärin työn tavoitteena on tukea parhaalla mahdollisella tavalla lapsen psyykkistä kasvua ja kehitystä kohti tasapainoista nuoruutta ja aikuisuutta. Diagnosoinnin avulla saadaan lisää ymmärrystä lapsen erityistä huomiota vaativiin pulmiin, joihin pyritään löytämään sopivia tuki- ja hoitomuotoja kasvun ja kehityksen turvaamiseksi. Lapsen kasvuympäristö on keskeisessä roolissa hänen kehityksensä kannalta, joten hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lapsen perheen kanssa yhdessä erilaisia vaihtoehtoja etsien.