Kotihoitotiimi

Sairaanhoitajat tavattavissa sopimuksen mukaan
Puh. 050 4276548, 050 4276557

Mitä?
Lastenpsykiatrinen kotihoitotyö on polikliinisen hoidon ja osastohoidon välimuoto, johon perhe ohjautuu lähetteellä. Hoitotyö tapahtuu perheen kotona ja kotiympäristössä, Länsi-Uudellamaalla, ja voi olla hyvä vaihtoehto osastohoidolle. Perheen soveltuvuus ja motivaatio hoitomuotoon arvioidaan yksilöllisesti. Kotihoitotyö on parityöskentelyä ja jatkuvuutta huomioiden sama pari pyrkii työskenetelmään perheen kanssa koko hoitojakson ajan.

Psykiatrisessa kotihoidossa hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja perheen itsensä mahdollisuuteen oivaltaa verkostonsa ja voimavarojensa käyttö mahdollisuutta. Yhteistyö, motivaatio ja sitoutuminen ovat kotihoidon onnistumisen edellytyksiä.

Miten?
Työntekijät ovat koulutukseltaan psykiatrisia sairaanhoitajia ja työskenetelevät yhdessä lääkärin, osastonhoitajan, psykologin, toimintaterapeutin ja sosiaalihoitajan kanssa. Työntekijöiden työnohjaus tukee hoitoprosessia. Lääkäri osallistuu hoitosuunnitelma- ja arviointipalavereihin ja häntä konsultoidaan tarvittaessa esimerkiksi lääkitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Jokaiselle perheelle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma jota päivitetään säännöllisesti. Työskentely on perhekeskeistä ja tavoitteet tehdään yhdessä perheen kanssa. Kokonaisvaltainen hoito perheen kotona tavoittaa myös sisarukset, lähiyhteisön ja tarvittaessa sukulaisia sekä lapsen kouluyhteisön.
Työskentely on toiminnallista ja luovaa, hoitoon voi sisältyä esimerkiksi videointia, retkeilyä, askartelua tai ruuanlaittoa.

Miksi?
Työskenetelyn tavoitteena on lapsen psyykkisen kehityksen ja kasvun turvaaminen
Etsittäessä uusia toimintatapoja vaikeisiin tilanteisiin, lapsen ja vanhempien vuorovaikutus suhde paranee. Käytännön tilanteiden harjoittelu kotona, koulussa ja yhteiskunnassa auttaa lasta hahmottamaan itseään ja ympäristöään.