Fysioterapian, toimintaterapian ja apuvälineiden osasto

Raaseporin sairaala
Itäinen Rantakatu 9
PL 1020, 10601 Tammisaari
2. kerros

Osastonhoitaja: Kerstin Frondén 019 224 2257
Apuvälinekeskus HelpDesk: 019 224 3180
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

Osasto tarjoaa fysioterapiapalveluja eri erikoisalojen lapsi- ja aikuispotilaille. Fysioterapia huolehtii myös apuvälineiden lainauksesta.

Apuvälinekeskus LUS