Potilasasiamies

​Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue
PL 1020, 10601 Tammisaari

Potilasiamies Johanna Söderlund on tavoitettavissa keskiviikkoisin klo 9.00 - 11.00 puhelinvaihteen kautta 019 2241.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

Potilasiamies
- Antaa neuvoja potilaan oikeuksista
- Tiedottaa potilaan oikeuksista
- Avustaa tarvittaessa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) tuli voimaan 1.3.1993. Lain tarkoituksena on parantaa potilaan oikeusturvaa sekä selkiinnyttää potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön yhteistyötä. Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Lisäksi laki korostaa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta, aktiivista osallistumista hoitoonsa ja alaikäisen potilaan asemaa. ​