Yhteystietoja

LÄÄKÄRIT

Johtava lääkäri
Sune Lang

Medisiininen tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Jukka Rinne

Operatiivinen tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Peter Braskén

Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö
Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Helena Hieta-Heikurainen

Psykiatrian tulosyksikkö
Tulosyskikön johtaja: ylilääkäri Leena Rehnberg-Laiho

 

HOITOHENKILÖKUNTA

Medisiinisen, operatiivisen, naisten- ja lastentautien tulosyksiköt
Somatiikan osastoryhmäpäällikkö: Carola Lindholm

Psykiatrian tulosyksikkö
Psykiatrian osastoryhmäpäällikkö: Johanna Onnismaa

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi

 

MUU HENKILÖKUNTA

Vt. sairaanhoitoalueen johtaja, hallintojohtaja
Gabriela Erroll

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hus.fi