Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto 6

Porvoon sairaala
Sairaalantie 1, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo
3. kerros (sisääntulokerros)

Vierailuaika klo 13-18.30

Kanslia 019 548 2301

Faksi 019 548 2399

Osastonhoitaja Eija Karppinen
Osaston ylilääkäri Yvonne Wennerstrand
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@hus.fi

Osastolla hoidetaan sisätautien- ja keuhkosairauksien potilaita.​​

Lisäksi osastolla toimii AVH-kuntoutusyksikkö, joka on erikoistunut aivoverenkiertohäiriöiden hoitoon ja varhaiskuntoutukseen.