Psykiatrian kuntoutusosasto 22

Porvoon sairaala
Sairaalantie 2, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

019 548 2780
Faksi 019 666 455

Yhteyshenkilöt:
Osastonhoitaja: Marko Rantanen, puh. 040 510 5101
Apulaisylilääkäri: Martina Nordström

Avoinna: maanantai klo 8.00 - perjantai klo 16.00

Vierailuajat ovat ma-pe klo 17.30–19.00

Osasto 22 on avokuntoutusosasto, joka toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin. Osasto 22 vastaa vakavista mielenterveyden häiriöistä kärsivien potilaiden sairaalakuntoutuksesta. Osastolla toteutetaan myös tutkimus- ja arviointijaksoja sekä säännöllisiä päiväpotilasjaksoja. Toimintaamme kuuluu myös kotikuntoutus, psykoosikuntoutus potilaan kotona.

Hoitotyössä noudatetaan yksilövastuisen hoitotyön periaatteita ja jokaisella kuntoutujalla on omahoitaja. Hoitokeskustelut, lääkehoito, päivittäisten taitojen harjoittelu, psykoedukaatio, perhe- ja verkostotapaamiset sekä ryhmämuotoiset kuntoutusmenetelmät ovat hoidon ja kuntoutuksen keskeisiä elementtejä. Lisäksi käytettävissä ovat tarpeen mukaan psykologin, toimintaterapeutin sekä sosiaalityöntekijän palvelut.