Psykiatrian akuuttiosasto 23

Porvoon sairaala
Sairaalantie 2, 06150 Porvoo
PL 500, 06151 Porvoo

Kanslia 019 548 2718

Faksi 019 548 2844

Puhelinpäivystys 24h/vrk
Psykiatrian päivystävä sairaanhoitaja: 050 453 0125
puhelin on osastolla arkisin kello 16.00-08.00 ja viikonloppuisin

Osastonhoitaja Marita Komppa-Valkama
Apulaisylilääkäri Ritva Helin
Sähköposti etunimi.sukunimi@hus.fi

Vierailuaika on kello 09.00 – 20.00

Osasto 23 sijaitsee Porvoon sairaalan alueelle tultaessa tien vasemmalla puolella nk. Kevätkummun sairaalassa.

Osasto 23 on psykiatrinen suljettu vastaanotto-osasto. Osasto 23 toimii päivystyksellisesti ympäri vuorokauden auttaen vakavasti psyykkisesti sairastuneita ja vaikeissa kriisitilanteissa olevia ihmisiä. Osastolle hakeudutaan lääkärin kirjoittamalla B1-lähetteellä, tarvittaessa lääkärin arvion mukaan myös M1-tarkkailulähetteellä. Osastohoidon tarpeesta päättää virka-aikaan osastonlääkäri tai psykiatrian päivystyspoliklinikan lääkäri. Päivystysaikaan, iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä päivystävä lääkäri tekee päätöksen yhdessä osaston muun henkilökunnan kanssa. Osasto tekee yhteistyötä psykiatrian päivystyspoliklinikan kanssa.

Osasto on 14-paikkainen yli 18-vuotiaita palveleva yksikkö. Osasto 23 on ainoa Porvoon sairaalan yhteydessä toimiva psykiatrinen päivystys- ja vastaanotto-osasto, joten osastolla hoidetaan monipuolisesti psykiatrista akuuttihoitoa tarvitsevia. Päihdeongelmaisten ihmisten hoito kuuluu ensisijaisesti päihdehuoltoon.

Potilaan tutkimukseen ja hoitoon osallistuu tarpeen mukaan myös erityistyöntekijöitä, joita ovat psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Muita yhteistyötahoja ovat perusterveydenhuolto, päihdehuolto, somaattiset erikoisalat, kuntien sosiaalityö ja lastensuojelu. Omaisia ja läheisiä pyritään tapaamaan hoidon aikana aktiivisesti.

Osasto 23 toimintatapoihin kuuluu potilaan hoidon alussa nimetä hänelle omahoitaja. Potilaan omahoitaja yhdessä muun hoitoryhmän kanssa, johon kuuluvat 2-4 hoitajaa sekä hoidosta vastaava lääkäri, perehtyvät tarkemmin potilaan tilanteeseen. Hoitoryhmätyöskentely on osa yksilövastuullista hoitotyötä, mikä takaa potilaalle asianmukaista, ammattitaitoista ja näyttöön perustuvaa hoitoa. Osastolla toteutettavassa hoidossa korostuu aina luottamuksellisuus ja yksilöllisyys. Hoitosuhdetyöskentelyn perustana toimii kunnioittava työote.

Osastojakson jälkeen järjestetään tarpeenmukainen jatkohoito esim. psykiatrian poliklinikalla, päihde-, työterveys- tai perusterveydenhuollossa. Pidemmän osastohoidon tarpeessa olevat voidaan ohjata joko Porvoon sairaalan kuntoutusosastolle (osasto 22, avo-osasto), tai Kellokosken sairaalaan (suljettu kuntoutus, vaikeahoitoiset potilaat).