Potilasasiamies

Porvoon sairaala
Sairaalantie 1, 06150 Porvoo 
PL 500, 06151 Porvoo

Puhelin: 019 548 21, torstaisin klo 10-15

Porvoon sairaanhoitoalueen potilasasiamiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä Janine Tallberg.
Potilasasiamiehen huone sijaitsee sairaalan 3. kerroksessa (sisääntulokerros).
 
Potilasasiamies toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi
sekä potilaiden hoidon parantamiseksi.
 
Potilasasiamies
 
          • Antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista.
          • Avustaa tarvittaessa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen tai kantelun tekemisessä.
 
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) tuli voimaan 1.3.1993 ja sen tarkoituksena on
 
          • parantaa potilaan oikeusturvaa sekä
          • selkiinnyttää potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön yhteistyötä.
 
Potilaalla on oikeus hyvään terveyden - ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Potilaan hoito pitää järjestää ja häntä pitää kohdella niin ettei se loukkaa hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään. Laki korostaa myös potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta ja aktiivista osallistumista hoitoonsa.