Sosiaalityö

Vaihde 019 380 11 

Sairaalassa potilaan ja hänen omaistensa käytettävissä ovat myös sosiaalityöntekijän palvelut. Sairaalassa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää.

Sairaus voi aiheuttaa haittaavia muutoksia työkykyyn, toimeentuloon ja ihmissuhteisiin. Sosiaalityöntekijät antavat neuvontaa ja ohjausta potilaalle ja hänen läheisilleen sosiaaliturvaan, sosiaalipalveluihin, jatkohoitoon, kuntoutumismahdollisuuksiin ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa.

Sosiaalityöntekijät toimivat tiiviissä yhteistyössä potilaan ja hänen omaistensa, muun henkilökunnan ja eri viranomaisverkostojen kanssa.