Osasto 2

Paloniemen sairaala
Paloniementie 52
08450 Lohja

Kanslia 019 380 1732
Osastonsihteeri 019 380 1709
Faksi 019 339 303 
 
Osasto 2 on 17-paikkainen psykiatrinen hoito- ja kuntoutusosasto. Hoitoajat vaihtelevat lyhyistä hoidoista pitkiin kuntouttaviin hoitojaksoihin. Lisäksi osastolla toteutetaan intervalli-, päiväpotilas- sekä jälkipolikliinisia hoitoja.

Hoitotyössä noudatetaan yksilövastuisen hoitotyön periaatteita. Potilailla on omahoitaja ja potilaan yksilölliset tarpeet huomioiden päämääränä on potilaiden maksimaalinen vastuunotto omasta elämästään. Omahoitajat toimivat 4-5 hoitajan hoitotiiminä.

Psykoedukaatio, päivittäisten toimintojen harjoittelu ja lääkehoidon toteuttaminen ovat keskeisiä hoidon elementtejä. Perhe- ja verkostotapaamiset sekä kotikäynnit kuuluvat oleellisesti hoitoon. Hoitoon liitetään tarpeen mukaan liikunta-, fysio-, toiminta-, ratsastus- ja kuvataideterapeutin palveluja.