Osasto 1

Paloniemen sairaala
Paloniementie 52
08450  Lohja

Kanslia 019 380 1731
Osastonsihteeri 019 380 1708


Vierailuaika on klo 9.30 - 19.00 max 2 h/vierailija/vrk. 

Osasto toimii akuutisti sairastuneiden ja välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden vastaanotto- ja hoito-osastona. Osastolla on 13 sairaansijaa.

Osastolla hoidetaan ensisijaisesti
• psykoosipotilaita
• vakavassa itsemurhavaarassa olevia
• vakavaa masennusta potevia
• päihteiden käytöstä aiheutuneita vakavimpia ongelmia (delirium).

Keskimääräinen hoitoaika on noin kolme viikkoa. Osa potilaista kotiutetaan osastolta ja osa siirtyy jatkohoitoon sairaalan muille osastoille. Potilashoidon perustana on sosiaalisen ympäristön huomioiminen perhe-, pari- tai verkostotapaamisten muodossa. Omahoitajasuhde jatkuu tarvittaessa joustavasti sairaalahoidon ulkopuolelle jälkipolikliinisina käynteinä.