Psykiatrian avokuntoutuspoliklinikat

 

Avokuntoutuspoliklinikka Lohja 
Kauppakatu 5, 4.krs (Lohjantähti), 08100 Lohja  
050 559 4581


Avokuntoutuspoliklinikka Vihti
Ridalintie 3, 03100 Nummela
050 559 4582


Avokuntoutuspoliklinikka Karkkila
Pirttikatu 1, 03600 Karkkila
050 559 4583

Osastonhoitaja 050 444 0360

Aukioloajat
ma - to 8 - 16 (potilaille 9 - 15)
pe klo 8 - 14 (omahoitajakeskustelut ja kotikäynnit)


Psykiatrian avokuntoutuksenpoliklinikat ovat HUS, Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvia erikoissairaanhoidon hoitoyksiköitä Karkkilassa, Lohjalla ja Vihdissä. Hoito avokuntoutuspoliklinikoilla alkaa lähettävän yksikön aloitteesta lähetteellä. Hoitoon avokuntoutuspoliklinikoille tullaan hoitavan yksikön lähetteellä. Hoito aloitetaan tutustumiskäynnillä. Hoito on potilaille maksutonta.


Avokuntoutuspoliklinikoilla hoidetaan mielenterveydenhäiriöitä sairastavia potilaita. Avokuntoutuspoliklinikoilla työskentelee psykiatrisen koulutuksen saaneita sairaanhoitajia ja mielenterveyshoitajia. Lääkärinä toimivat Lohjan ja Vihdin psykiatrian poliklinikoiden lääkärit.

Avokuntoutuspoliklinikoiden tiimejä vahvistavat tarvittaessa Toiminnallisen terapiayksikön erityistyöntekijät; fysioterapeutti, ratsastusterapeutti, liikuntaterapeutti, toimintaterapeutti, taideterapian ohjaaja ja toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajat.

KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ

Kuntoutus koostuu omahoitajuudesta, hoidollisista ryhmistä, vertaistuesta, toimintakyvyn arviosta, kuntouttavista kotikäynneistä, perhe-, pari- ja verkostotapaamisista.
 
Jokaiselle potilaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan sovitusti. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa potilaiden elämänlaatua ja arjessa selviytymistä.

TARJOTTAVAT RYHMÄT JA MUU TOIMINTA

• Oireidenhallintaryhmät (psykoosi)
• Depressiokoulu
• Kaksisuuntainen mielialahäiriöryhmä
• Kaksoisdiagnoosiryhmä
• Cbasp-ryhmä (Kroonisesti masentuneet)
• Keinoja omaan kuntoutukseen
• CRT (Skitsofreniapotilaille tarkoitettu neurokognitiivinen kuntoutus)
• Mielekäs päivä –ryhmät
• Keskusteluryhmät
• Muistiryhmä
• Terveyskasvatusneuvontaryhmä
• Nuorten aikuisten ryhmä
• Rentoutus
• Liikunta
• Luovuus kuntoutumisen tukena (Ahdistuksen hallinnan tukeminen, Sosiaalisten taitojen tukeminen, Tunnetaitojen tukeminen ja Kognitiivisten taitojen tukeminen)


KUNTOUTTAVAT KOTIKÄYNNIT

Kuntouttavat kotikäynnit ovat suunniteltuja hoitojakso psykiatrian avohoidossa. Potilaalle tehdään kirjallinen hoitosopimus hoitojaksosta. Kuntouttavat kotikäynnit on tarkoitettu potilaille, joilla on toistuvia/pitkiä sairaalahoitojaksoja, lääkehoito ei suju sovitusti kotona tai potilas tarvitsee tukea sairautensa kanssa kotona selviytymiseen.