Aivohalvausyksikkö M7B (Stroke Unit)

Käyntiosoite
Meilahden tornisairaala, 7. krs
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Postiosoite
PL 340, 00029 HUS

Yhteydenotot
Kanslia ja hoitajat 09 471 74499, 09 471 72269
Faksi 09 471 75795
 
Vierailuaika klo 13-19. Yhtäaikaisten potilaskohtaisten vierailijoiden määrä on rajoitettu kahteen.
 
Stroke Unit eli aivohalvausyksikkö hoitaa akuutisti sairastuneita aivoverenkierto-häiriöpotilaita, joiden tila vaatii erityistä tarkkailua ja hoitoa. Valvonnassa on viisi sairaansijaa. Vuosittain yksikössämme hoidetaan n. 500-600 potilasta.

Potilaat saapuvat valvontaan ensisijaisesti päivystyksestä. Myös sairaalan muilta osastoilta tapahtuu potilaiden siirtoja, mikäli heidän hoitonsa vaatii akuuttiin aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen potilaan tarkkailua ja hoitoa.

Potilaiden tutkimus, hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Toimintaan kuuluu myös jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestäminen sitä tarvitseville potilaille. Tärkeä osa hoitoa on potilaiden ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta.

Työskentely yksikössä on moniammatillista ja kuntouttavaa. Aivoverenkiertohäiriöihin erikoistuneen lääkärin, osastonhoitajan, sairaanhoitajien sekä perus- ja lähihoitajien lisäksi potilaiden hoitotiimiin kuuluu osastonsihteeri, fysioterapeutti, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, sekä tarvittaessa toimintaterapeutti ja neuropsykologi. Koko hoitohenkilökunta hoitaa potilaita yhtenevin periaattein.

Valvontayksikössä hoidetaan myös respiraattoripotilaita, koska aivojen verenkiertohäiriöt aiheuttavat toisinaan hengityksen säätelyn häiriöitä. Valvontayksikön potilaiden hoidosta vastaa osaston aivoverenkiertohäiriöiden erikoislääkäri. Yksikössä on aina henkilökuntaa paikalla
aivotalo_banneri_160x600.jpg