Lastentautien ja -kirurgian osasto ULS3

Käyntiosoite
Meilahden tornisairaala
Vuodeosastosiipi
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Postiosoite
PL 340, 00029 HUS

Osasto ULS3 on päivystävä lastentautien ja –kirurgian vuodeosasto lapsille ja nuorille. Osaston yhteydessä toimii päiväsairaala. Osaston päävastuualueet ovat pediatria, gastrokirurgia ja urologia sekä huuli- ja suulakihalkiopotilaat. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä osastojen K12 ja K8 kanssa. Osasto sijaitsee Meilahden vuodeosastosiiven toisessa kerroksessa.

Yhteydenotot
Osastonhoitaja Marja Merinen 050 428 4147

Lastenkirurgia, endokrinologia
Vastaava hoitaja: 050 428 6610
Osastosta vastaava lääkäri Antti Koivusalo
Osastonsihteeri: 09 471 72715
Faksi: 09 471 75705

Pediatria, lasten urologia, Husuke, verisuonianomaliat
Vastaava hoitaja 050 428 6891
Osastosta vastaava lääkäri: Satu Kekomäki
Osastonsihteeri: 09 471 72712
Faksi: 09 471 76233​