Lastentautien ja -kirurgian osasto ULS3

Käyntiosoite
Meilahden tornisairaala
Vuodeosastosiipi
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Postiosoite
PL 340, 00029 HUS

Osastonhoitaja Marja Merinen 050 428 4147
Vastaava hoitaja: 050 428 6891
Hoidonvaraajat: 050 428 6892 (tulevat potilaat)

Lastenkirurgia, urologia, husuke, verisuonianomalia
Osaston vastaava lääkäri: Antti Koivusalo
Osastonsihteeri: 09 471 72715

Pediatria, endokrinologia
Osaston vastaava lääkäri: Satu Kekomäki
Osastonsihteeri: 09 471 72712

Faksi: 09 471 76233


Osasto ULS3 on päivystävä lastentautien ja –kirurgian vuodeosasto lapsille ja nuorille. Osaston yhteydessä toimii päiväsairaala. Osaston päävastuualueet ovat pediatria, gastrokirurgia ja urologia sekä huuli- ja suulakihalkiopotilaat. Osasto tekee tiivistä yhteistyötä osastojen K12 ja K8 kanssa. Osasto sijaitsee Meilahden vuodeosastosiiven toisessa kerroksessa.