CCU Sydänvalvonta

Käyntiosoite
Meilahden tornisairaala
CCU Sydänvalvonta, 2. krs
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Postiosoite
PL 340, 00029 HUS

Yhteydenotot
Kanslia 09 471 76620
Osastonhoitaja Sari Hirvi
Osastosta vastaava lääkäri Ilkka Tierala

Vierailuajat päivittäin 14-19.
Potilaiden hoidon, levon ja toipumisen turvaamiseksi toivomme lyhyitä vierailuja.

​Sydänvalvonta CCU on 9-paikkainen yksikkö. Pääsääntöisesti kaikki osaston hoitojaksot ovat päivystysluonteisia. Toiminta perustuu aktiiviseen moniammatilliseen yhteistyöhön ensihoidon, päivystyspoliklinikan, sydäntutkimusaseman, leikkausosaston, osastojen, jatkohoitopaikkojen sekä sairaankuljetuksen ja ensihoidon kanssa.

Sydänvalvonta on ensisijaisesti akuutisti sairastuneita sydänpotilaita, erityisesti sepelvaltimotautikohtauspotilaita, hoitava yksikkö. Yksikkö palvelee yhteensä viittä sairaanhoitopiiriä ja hoidossa on vuosittain yli 1500 potilasta, joiden keskimääräinen hoitoaika on n. 1,5 vuorokautta.