Uni- ja traumapoliklinikka, unihäiriökonsultaatiot

Käyntiosoite
Tukholmankatu 8F, B-porras, 3.krs., Helsinki
 
Postiosoite
PL 442, 00029 HUS
 
Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-to 8-15, pe 8-13)
Faksi 09 471 75860
 
Aukioloaika ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.
 

HYKS Psykiatrian Uni- ja traumapoliklinikka tarjoaa unihäiriökonsultaatioita tilanteissa, joissa epäillään toimintakykyä haittaavaa unihäiriötä, jonka diagnostiikka on vaikeaa TAI potilaalla on vaikea unihäiriö, jonka aiempi hoito ei ole tuottanut vastetta. HUS psykiatrian potilaille tarjotaan hoitavan lääkärin pyynnöstä unihoitajakonsultaatioita ja unettomuuden kognitiivisbehavioraalisia ryhmäinterventioita, joissa hoitovastuu säilyy lähettävällä lääkärillä.

 

Läheteohje unihäiriökonsultaatioon: Ulkoiset lähetteet sähköisesti
Lähetelaatikko: HYKS Psykiatria
Sanomatunniste: PSYKIATRIA

Lähetteeseen kirjataan:

1. Lähettävän lääkärin tiedot:
• Yhteystiedot, vastaako jatkohoidosta (jos ei, kuka on hoitava lääkäri) ja mihin konsultaatiovastaus toimitetaan
2. Potilaan perustiedot:
• Työ, pituus ja paino, sairaudet, ajankohtainen lääkitys, päihdekäyttö
3. Unihäiriön kuvaus:
• Oireiden laatu, kesto ja taajuus, sekä vaikutus toimintakykyyn
• Luettelo kaikista unettomuuden hoitoon käytetyistä lääkkeistä, käyttöjakso ja annos, hyödyt ja haitat.
• Toteutuneet lääkkeettömät hoidot ja hoitovaste
4. Kaikki aiemmat KNF-tutkimukset ja lähetteen liitteeksi niiden tulokset
5.
Konsultaatiokysymys

Unettomuus on tavallinen ongelma väestössä. Unettomuus ei yksittäisenä ohimenevänä oireena edellytä tutkimuksia. Mielenterveystalo.fi -palveluportaalin Unettomuuden omahoito tarjoaa tietoa ja itsehoitokeinoja unettomuuteen. Jos unettomuus jatkuu useita viikkoja, ja aiheuttaa kärsimystä tai haittaa päiväaikaista suoriutumista, kannattaa ottaa yhteys terveydenhuoltopalveluihin (palveluohjausta mm. Mielenterveystalo.fi -palveluportaalista).

Unettomuuden selvittely ja hoito alkaa perusterveyden huollosta. Unettomuuden hoitopolku (ruots. Vårdkedja för sömnlöshet ) toimintamallin mukaisesti haittaavaa unettomuusoiretta arvioidaan terveyskeskuksessa ja jos diagnosoidaan unihäiriö, siihen tarjotaan hoitoa. Tavallisimpaan unihäiriöön (F51.0 Ei-elimellinen unettomuus) on tehokasta lääkkeetöntä hoitoa.

Unettomuus oireena voi liittyä myös erilaisiin muihin sairauksiin, siksi unettomuuden huolellinen alkuarviointi on tärkeää. Unettomuus on syytä erottaa muista syistä johtuvasta univajeesta (mm. elämäntilanne, kiire, terveystottumukset). Pitkittyvällä univajeella on haitallisia vaikutuksia aineenvaihduntaan, puolustusjärjestelmään, vireyteen, oppimiseen, tunteiden säätelyyn ja mielialaan. Univaje voi johtua unen määrän tai laadun riittämättömyydestä.

:


. .