Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka

Käyntiosoite
Tukholmankatu 8F, B-porras, 3. krs., Helsinki

Postiosoite
PL 442, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-to 8-15, pe 8-13)
Faksi 09 471 75860

 

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka on kaksikielinen valtakunnallinen erityistason yksikkö, jossa tutkitaan ja hoidetaan erilaisista sukupuoli-identiteetin ristiriidoista kärsiviä potilaita.

Toiminnan keskiössä on sukupuolen korjaamista toivovien potilaiden kokonaistilanteen arviointi ja heidän mahdollisten somaattisten hoitojensa koordinointi yhteistyössä endokrinologien, gynekologien, otologien, foniatrien ja plastiikkakirurgien kanssa (STM:n asetus 1053/2002).

Tehtäviin kuuluu myös yhteistyö HYKS:n nuorisopsykiatrian kanssa nuoruusikäisten potilaiden arvioinnissa, ja second opinion –arvioiden tekeminen Tampereen yliopistosairaalassa tutkituille potilaille.

Tutkimukseen tullaan lääkärin lähetteellä. Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta saapuvat potilaat tarvitsevat maksusitoumuksen, joka lähetteen saavuttua pyydetään potilaan omasta sairaanhoitopiiristä. 

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sukupuoli-identiteettiä. Korjaushoitojen edellytyksenä on, että kyseessä on transseksuaalisuuden F64.0 kriteerit täyttävä, pysyvä sukupuoli-identiteetti eikä psykiatrinen häiriö tai tilapäinen ajatus sukupuolen muuttamisesta. Yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa arvioidaan myös voimavaroja selviytyä hoitoprosessista.

Tutkimusjakso

Tutkimusjaksoon kuuluu useita käyntejä sairaanhoitajan ja lääkärin sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijän ja psykologin vastaanotolla. Diagnoosin varmistuttua voidaan aloittaa hormonihoito ja vuoden kestävä tosielämän vaihe (uuden roolin omaksuminen), minkä jälkeen Tampereen yliopistollisen sairaalan puoltavan kannanoton myötä voidaan käynnistää sukupuolen juridinen ja kirurginen muuttaminen. Mikäli tutkimuksissa todetaan psykiatrisen hoidon tarvetta, se järjestetään kotikunnan mukaan muualla.

Lähete sukupuoli-identiteetin tutkimukseen

Perusteet

 

Läheteohjeet

  • perustiedot: ikä, koulutus, asuminen, perhesuhteet, toimeentulo
  • sairaushistoria: psykiatriset sairaudet ja päihdehoidot, somaattiset sairaudet
  • ajankohtainen psyykkinen ja somaattinen vointi
  • kuinka kauan kokemus transsukupuolisuudesta tai muusta sukupuoli-identiteettiristiriidasta on kestänyt
  • toiveet ja odotukset tutkimusten suhteen
 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .
 
 

 Diagnostiset kriteerit ICD-10 F64.0 Transsukupuolisuus

 

A. Halu elää ja tulla hyväksytyksi vastakkaisen sukupuolen edustajana. Tavallisesti tähän liittyy toive saada kirurgista ja hormonaalista hoitoa oman ruumiin muuttamiseksi mahdollisimman samankaltaiseksi kuin toivottu sukupuoli.

B. Transseksuaalisen identiteetin kokemus on kestänyt vähintään kaksi vuotta.
 

C. Kyseessä ei ole muun mielenterveyshäiriön, esimerkiksi skitsofrenian oire tai kromosomipoikkeavuus.