Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka

Käyntiosoite
Tukholmankatu 8F, B-porras, 3. krs., Helsinki

Postiosoite
PL 442, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-to 8-15, pe 8-13)
Faksi 09 471 75860

 

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka on kaksikielinen valtakunnallinen erityistason yksikkö, jossa tutkitaan sukupuoli-identiteettidysforiasta kärsiviä potilaita ja koordinoidaan siihen liittyviä psykososiaalisia ja somaattisia hoitoja. Erityistason tutkimukset käynnistyvät 6kk kuluessa lähetteen hyväksymisestä.

Toiminnan keskiössä on sukupuolen vahvistamista ja/tai korjaamista toivovien potilaiden kokonaistilanteen arviointi ja heidän mahdollisten somaattisten hoitojensa koordinointi yhteistyössä endokrinologien, gynekologien, otologien, foniatrien ja plastiikkakirurgien kanssa (STM:n asetus 1053/2002).

Kokonaistilanteen arvioon kuuluu alussa ja eri seurantavaiheissa toimintakyvyn arvio ja huomioiminen hoitosuunnitelmassa. Riittävä toimintakyky on edellytys tutkimusjaksolla etenemiselle. 

Tehtäviin kuuluu myös yhteistyö HYKS:n nuorisopsykiatrian kanssa nuoruusikäisten potilaiden arvioinnissa, ja second opinion –arvioiden tekeminen Tampereen yliopistosairaalassa tutkituille potilaille.

Tutkimukseen tullaan lääkärin lähetteellä.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sukupuoli-identiteettiä ja hoidon tarvetta. Korjaushoitojen edellytyksenä on, että kyseessä on transsukupuolisuuden F64.0 kriteerit täyttävä, pysyvä sukupuoli-identiteetti eikä psykiatrinen häiriö tai tilapäinen ajatus sukupuolen korjaamisesta.

Muun sukupuoli-identiteettiin liittyvän dysforian osalta palveluvalikoimaa selvitetään ajankohtaisesti tutkimusnäytön, muuttuvan diagnoosijärjestelmän ja julkisen terveydenhuollon yhtenevien hoitolinjojen mukaisesti.

 

Tutkimusjakso

1. Lähetekäsittely ja hoidontarpeen arvio: Aluksi selvitetään tutkimusjakson oikea-aikaisuus tutkittavan terveydentila, toimintakyky, turvallisuus ja elämäntilanne huomioiden. Alussa voidaan tehdä yleispsykiatrinen arvio tutkittaville, joiden lähetteen ja aiempien tutkimusten perusteella taustatiedot ovat riittämättömät sukupuoli-identiteetin tutkimusjakson oikea-aikaisuuden arvioimiseksi. 

2. Tutkimusjakso: Tutkimusjaksoon kuuluu käyntejä sairaanhoitajan, lääkärin ja psykologin, sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijän ja muiden terveydenhuollon ammattilaistenvastaanotolla. Tutkimusjakso päättyy diagnostiseen arvioon ja hoitosuunnitelman laatimiseen yhteistyössä tutkittavan kanssa.

3. Diagnoosin mukainen hoitopolku: Diagnoosin mukaisesti tutkittava voidaan hänen itse toivoessaan ohjata julkisen palvelujärjestelmän mahdollistamiin hoitoihin ja vähintään vuoden mittaiseen tosielämän seurantavaiheeseen (uuden roolin omaksuminen). Hoitojen ja tosielämänvaiheen oikea-aikaisuutta määrittävät myös tutkittavan terveydentila, toimintakyky, turvallisuus ja elämäntilanne. Myös muut hoidontarpeet huomioidaan.

4. Korjaustoimenpiteiden harkinta ja koordinaatio: Onnistuneen tosielämänvaiheen jälkeen (mm toimintakyky, hyvinvointi ja turvallisuus huomioiden) voidaan tutkittavan niin toivoessa käynnistää sukupuolen juridinen vahvistaminen ja kirurginen korjaus Tampereen yliopistollisen sairaalan puoltavan kannanoton myötä ja keskustella muista mahdollisista tukitoimista.
Mikäli tutkimuksissa todetaan muun psykiatrisen hoidon tarvetta, se järjestetään kotikunnan palveluissa

Lähete sukupuoli-identiteetin tutkimukseen

Perusteet

 

Läheteohjeet

  • perustiedot: ikä, koulutus, asuminen, perhesuhteet, toimeentulo
  • sairaushistoria: psykiatriset sairaudet ja päihdehoidot, somaattiset sairaudet
  • ajankohtainen psykiatrinen ja somaattinen terveydentila sekä toimintakyky
  • kuinka kauan kokemus transsukupuolisuudesta tai muusta sukupuoli-identiteettiristiriidasta on kestänyt
  • toiveet ja odotukset tutkimusten suhteen
  • lähetteessä tulee olla potilaan ajankohtainen, tarkistettu puhelinnumero
 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .