Yksiköt

Lohjan sairaanhoitoalueen somaattiset yksiköt sijaitsevat Lohjan sairaalassa (Sairaalatie 8, 08200 Lohja).