Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Lohjan sairaala
Sairaalatie 8
08200 Lohja

Psykiatrinen sairaanhoitaja 019 380 1520
Faksi 019 380 1626

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii Lohjan sairaalassa päiväpoliklinikkana, jossa työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja. Poliklinikka toimii psykiatrisena yksikkönä sairaalan somaattisten osastojen ja poliklinikoiden potilaille.

Työnkuvaan kuuluu: psykiatrisen sairaanhoitajan arvio, tarvittaessa alustava psykiatrinen hoitosuunnitelma ja jatkohoidon järjestäminen. Työmuotoina käytetään yksilö- ja pari/perhetapaamisia, joissa lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja tukea antava hoito. Yhteistyötä tehdään sekä sairaalan osastojen, erityistyöntekijöiden että muiden psykiatristen hoitopaikkojen kanssa.

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia, lääkärin lausunnoista ja todistuksista peritään maksu. Sakkomaksu peritään peruuttamattomista ajanvarauksista, aika peruttava edellisenä päivänä klo 12 mennessä.