Sosiaalityö

Yhteystiedot
Lohjan sairaala
Sairaalatie 8
08200 LOHJA

Johtava sosiaalityöntekijä Miia Ståhle 050 427 5543
Sosiaalityöntekijä Barbro Dahlberg-Berghäll 050 574 8424
Sosiaalityöntekijä Riikka Martikainen 050 572 8004Mitä sosiaalityöntekijät tekevät?

- Antavat tietoa sosiaaliturvasta ja –palveluista sekä tarvittaessa avustavat hakemusten teossa.
- Osallistuvat potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa kotiutuksen suunnitteluun ja jatkohoidon järjestämiseen.
- Auttavat työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä sekä osallistuvat kuntoutussuunnitelmien tekemiseen muiden ammattiryhmien kanssa.
- Tekevät yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
- Antavat tukea ja keskusteluapua potilaille ja heidän omaisilleen.
- Antavat tietoa potilasjärjestöjen toiminnasta ja potilaan oikeuksiin liittyvistä asioista.

Lohjan sairaalan sosiaalityöntekijät palvelevat kaikkia sairaalan osastoilla ja poliklinikoilla hoidettavia potilaita ja heidän omaisiaan.