Hae asiakasraadin jäseneksi HUS Lohjan sairaanhoitoalueelle!

​Asiakasraati on asiakkaita osallistavaa menetelmää palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa. Se on sairaalan palvelujen käyttäjistä koottu ryhmä, joka keskustelee palvelujen järjestämisestä vastuullisten henkilöiden kanssa, ja jonka tehtävänä on antaa palautetta palvelujen laadusta, tehdä ehdotuksia niiden parantamiseksi ja tuoda ideoita palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä
 
Asiakasraadin jäsenellä on siis mahdollisuus olla mukana kehittämässä, suunnittelemassa, arvioimassa mm. potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria, tilojen käyttöä ja palveluita.
 
HUS:ssa asiakasraateja toimii lähes kaikissa HYKS sairaanhoitoalueen tulosyksiköissä.
 

Mitä haemme?

 
Haemme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Lohjan sairaanhoitoalueen palveluja käyttäneitä henkilöitä ja heidän läheisiään syksyn 2018 asiakasraatiin liittyvään valmennukseen. Eli jos olet ollut potilaana tai omaisena missä vain HUS Lohjan sairaanhoitoalueella, olet tervetullut hakemaan mukaan toimintaan.
 
 

Miten pääsen asiakasraatiin?

 
Asiakasraatiin pääsee jäseneksi täyttämällä hakulomakkeen haastattelua varten. Valmennukseen valitaan haastattelujen perusteella 10 henkilöä. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja heidät kutsutaan syksyn 2018 valmennukseen, joka järjestetään Lohjan sairaalan tiloissa 15. – 16.8.2018, klo 8.00 – 16.00. Huom! Valmennus edellyttää kokopäivän osallistumista. Valmennuksesta saa todistuksen. Valmennus on osallistujille maksuton.
 
Valmennuksessa on mukana myös Lohjan sairaanhoitoalueen henkilökuntaa. Toivomme mahdollisimman laajan joukon erilaisia ihmisiä valmennuspäivään mukaan, joten hae rohkeasti!
 
Viimeinen hakupäivä on 28.5.2018.
 
Ilmoita kiinnostuksesi täyttämällä hakulomake ja lähetä se täytettynä Lohjan sairaala, Hallinto, Sairaalatie 8, 08200 Lohja, tai sähköpostitse Miia Ståhlelle, miia.stahle@hus.fi tai Heidi Wennerstrand-Handille, heidi.wennerstrand-hand@hus.fi.