L11 Lasten epilepsiaosasto

Käyntiosoite
Lastenlinna
Stenbäckinkatu 28F, 3. krs
Helsinki

Postiosoite
PL 280, 00029 HUS

Yhteydenotot
Osaston kanslia: 09 471 80381
Faksi: 09 471 80337

Osastonhoitaja: Jaana Saari
Osastonsihteeri:  09 471 80301

Osastolla ei ole erillisiä vierailuaikoja. Vieraat ovat tervetulleita, mutta vierailuista kannattaa kuitenkin sopia lapsen vanhempien ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Osasto L11 on ainoa lasten epilepsian hoitoon erikoistunut osasto Suomessa. Osastolla on 10 sairaansijaa. Potilaiden ikä vaihtelee muutamasta viikosta nuoriin aikuisiin.

Osastohoitoa varten tarvitaan lähete joko epilepsiavastaanotolta, päivystyspoliklinikalta, omasta terveyskeskuksesta tai keskussairaalasta. Lapset tulevat osastolle tutkimuksiin ja/tai vaikean epilepsiatilanteen hoitoa varten. Vaikean epilepsian  leikkaushoitoa varten tarvittavat tutkimukset tehdään yleensä osastolla.

Viidesosa potilaista tulee osastolle päivystyksellisesti. Näillä potilailla tavallisimpia syitä osastolle tuloon ovat vaikeutunut kohtaustilanne, ensimmäinen kohtaus tai lääkitysongelmat.

Osastojakson pituus vaihtelee riippuen siitä, mitä on tarkoitus tehdä. Esimerkiksi nukutuksessa tehtävän magneettikuvaukseen tullaan aamulla ja lähdetään kotiin jo samana iltapäivänä. Jos lapsi on joutunut osastolle vaikean kohtaustilanteen vuoksi, voidaan lääkemuutoksia joutua tekemään useita päiviä tai joskus useita viikkoja.

Osastopäivää jaksottavat tutkimukset, terapeuttien kehitysarviot, ruokailut ja lepohetket. Välillä on aikaa leikkiä. Etukäteen suunnitellun osastojakson ohjelmasta voi kysellä edeltävällä viikolla. Koska osasto on myös päivystysosasto, etukäteisaikataulut voivat viime hetkelläkin muuttua. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua lapsensa hoitoon koko sairaalajakson ajan.

Ennen osastojaksoa

 

Osastolle on hyvä ottaa mukaan:

 • neuvolakortti
 • omat peseytymisvälineet
 • tarvittavat erityislääkkeet esim. astmasuihkeet
 • henkilökohtaiset apuvälineet
 • omia vaatteita (nimikoituna), jos niitä haluaa pitää
 • sisäkengät
 • koulukirjat
 • tärkeä lelu ja mieluista tekemistä

 

Mikäli lapsella on erityisruokavalio, siitä on hyvä ilmoittaa etukäteen osastolle.

Tieto sairaalaan menon syistä ja siitä, mitä siellä tapahtuu, auttaa sekä lasta että vanhempia valmistautumaan edessä olevaan tapahtumaan.

Lapsen valmistaminen sairaalahoitoon riippuu hänen iästään ja kehitystasostaan.

 • leikki-ikäiselle on parasta kertoa asiasta muutamaa päivää ennen sairaalaan tuloa
 • kouluikäiset lapset tarvitsevat enemmän aikaa asian käsittelemiseen
 • nuorten tulisi saada tieto heti, kun asiasta päätetään
 • pienet vauvatkin aistivat vanhempiensa tunteet, joten vauvallekin voi jutella sairaalaan menosta

 
Lapsen/nuoren kanssa on hyvä keskustella seuraavista asioista

 • miksi sairaalaan täytyy mennä?
 • mitä siellä tehdään?
 • kuinka kauan lapsen arvioidaan olevan sairaalassa?
 • voiko toinen vanhemmista tai joku muu tuttu aikuinen olla lapsen kanssa sairaalassa?
 

Vanhempien osallistuminen hoitoon

 

Vanhemmat voivat osallistua lapsensa hoitoon osastollamme niin paljon kuin haluavat ja pystyvät. Osastolla on vanhempainhuone, jossa voi keittää kahvia ja säilyttää eväitä. Jos haluatte olla myös yötä sairaalassa lapsen kanssa, pyrimme järjestämään siihen mahdollisuuden. Emme valitettavasti voi kuitenkaan tarjota yösijaa molemmille vanhemmille tai koko perheelle. 

Mikäli lapsi tulee hoitoon pääkaupunkiseudun ulkopuolelta ja lapsen hoitojakson arvioitu kesto on useita päiviä voidaan vanhemmille hakea majoitusta Ronald McDonald Talosta tai lähialueiden hotelleista. Vanhemmilla on mahdollisuus ruokailla henkilöstöravintolassa henkilöstöhintaan.

Lastenlinnassa ja Lastenklinikalla kahviot ovat avoinna arkisin. Hoitoon osallistuvan vanhemman on mahdollista saada Kelalta korvausta ansion menetyksestä. Tästä ja muista sosiaaliturva-asioista voi kysyä sosiaalityöntekijältä, puh. 050 427 9820.