Muut vaikeaa neurologista tautia sairastavat lapset

Konsultaatio- ja epilepsiavastaanotolla  tehdään vaikeiden neurologisten sairauksien mm. vaikeiden enkefalopatioiden, lihastautien, neuropatioiden ja erilaisten ataksia-oireyhtymien diagnostiikkaa ja taudinkulun seurantaa. Painopistealueita ovat suomalaisen tautiperinnön taudit sekä mitokondriotaudit. Vastaanotolle on keskitetty myös MS-taudin ja myastenian sekä muiden lapsilla harvinaisten neurologisten sairauksien seuranta ja hoito.
 
Syöpälasten neurologiset ongelmat, erityisesti aivokasvainlasten jälkiseuranta on yksi vastaanoton erityisosaamisalueista. Myös muiden vaikeiden somaattistesti sairaiden lasten neurologiset ja neurokognitiiviset  erityispulmat kuuluvat vastaanoton päivittäiseen toimintaan. Vastaanotolla seurataan potilaita siihen asti, kunnes he siirtyvät  ammatilliseen jatkokoulutukseen. Toki potilaskohtaisesti jatkoseuranta saatetaan siirtää aiemmin esim. kotia lähempänä olevaan sairaalaan / perusterveydenhuoltoon / kehitysvammahuoltoon.
 
Konsultaatio- ja epilepsiavastaanotto huolehtii Lastenklinikan kaikkien osastojen lastenneurologisista konsultaatioista. Koska Lastenklinikalle on keskitetty valtakunnallista erityisosaamista ja erityistoimenpiteitä  (mm. elinsiirrot, sydänleikkaukset, valtaosa kantasolusiirroista), entistä sairaampia potilaita hoidetaan vaativilla uusilla hoidoilla ja toimenpiteillä. Näihin liittyy ennestään tuntemattomia komplikaatioita, joiden selvittäminen ja joihin perehtyminen on tärkeä osa vastaanoton toimintaa.