Vaikuta HAKE:n toimintaan!

​Tärkeä osa HAKE:n palveluita tulevat olemaan sen kehittämät netissä tarjolla olevat virtuaalipalvelut. Palvelussa tulee olemaan kaikille avoin osio, jota kautta harvinaissairaat ja omaiset saavat tietoa ja apua arjen ongelmiinsa, kykenevät vaikuttamaan tarjottaviin palveluihin ja antamaan palautetta.

Tunnistuksella toimivaan ammattilaisosioon rakennetaan mm. konsultaatio- ja lähetekäytänteissä sekä todistusasioissa ammattilaisia auttava ja ohjaava palvelu.

Toivomme kehitysideoita HAKE-portaalin kehittämiseksi.

Ideoita voit lähettää tästä linkistä avautuvalla kyselylomakkeella.