Osasto P50

​Vanha Valtatie 198,  04500 Kellokoski

Kanslia: 09 2716 3501
Faksi: 09 2716 3548

Ylilääkäri: Allan Seppänen
Ylihoitaja: Päivi Soininen
Osastonhoitaja: Arja Erkkilä
Osastonsihteeri: 040 768 7939

Osasto P50 on 18 sairaansijaa käsittävä psykoosisairauksien kuntoutusosasto. Potilaat tulevat osastolle lähetteellä lähinnä HYKS sairaanhoitoalueen kunnista, myös Hyvinkään sairaanhoitoalueelta.

Osasto P50 kuuluu HYKS sairaanhoitoalueen Psykoosi- ja Oikeuspsykiatrian linjaan ja erityisosaamisemme erikoissairaanhoidossa on psykoosisairauksien kuntoutus.
Jokaisen potilaan sairaalajakso suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yksilöllisesti. Osaston hoitosuunnitelma perustuu avohoidossa laadittuun suunnitelmaan.
Hoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat potilaan, lääkärin ja omahoitajan lisäksi tarpeen mukaan omaiset, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti
(tai muu erityistyöntekijä) ja mahdolliset avohoidon työntekijät.

Hoitomuotoina osastolla ovat lääkehoito, omahoitajakeskustelut, erilaiset ryhmät, toiminnallinen kuntoutus, perhe- ja verkostotyö sekä jälkipolikliiniset tapaamiset.
Sairaalan toiminnalliset palvelut ovat myös potilaidemme käytettävissä.