Osasto B19 Nuorisopsykiatria

Kellokosken sairaala (Ohkolan kiinteistö)
Ohkolantie 20
04500 Kellokoski

Kanslia: 09 2716 3172


Osastonylilääkäri: Martti Korpela 050 427 6785
Osastonlääkäri: 050 427 2484

Vs. osastonhoitaja: Heikki Tähti 050 427 6577


Osasto 19 on Helsingin ja Uudenmaan  sairaanhoitopiirin (HUS) 6 sairaansijaa käsittävä vaikeasti oireilevien lasten ja nuorten tutkimus- ja hoito-osasto. Osasto palvelee lisäksi koko HYKS erityisvastuualuetta johon kuuluu HUS alueen 26 kuntaa, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin, CAREAN 6 kuntaa ja Etelä-Karjalan, EKSOTEN 9 kuntaa.

Potilaan tarve siirtyä erityisyksikön palvelujen piiriin arvioidaan oman sairaanhoitoalueen lasten ja nuorisopsykiatrian osastoilla. Hoito painottuu tutkimukseen ja mahdollisimman lyhytaikaiseen hoitojaksoon, jonka jälkeen nuori voi palata lähettävään yksikköön.