Fysioterapia

Käyntiosoite
Kätilöopiston sairaala
Sofianlehdonkatu 5 A, Helsinki
 
Postiosoite
PL 610, 00029 HUS
 
Yhteydenotot
Toimisto: 09 471 65395
 
Fysioterapian yksikkö palvelee Kätilöopiston sairaalan naistentautien ja lastentautien vuodeosastoja ja poliklinikoita. Fysioterapiatarpeen arvioi lääkäri.

Fysioterapian tavoitteena on tarjota hyvän kuntoutuskäytännön mukaista fysioterapiapalvelua, joka on näyttöön perustuvaa ja sisältää sekä vaikuttavuustutkimuksista että kuntoutuksen ammattilaisten kokemuksista saatavan tiedon yhdistämistä ja kunkin kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden tunnistamisen.
Tavoitteena on, että fysioterapiapalvelu on joustavaa, oikea aikaista ja potilaskeskeistä.

Fysioterapeutti osallistuu vastasyntyneiden vauvojen motoriikan ja kehityksen poikkeavuuksien arviointiin ja  antaa tarvittaessa vanhemmille ohjausta vauvan kehityksen tukemiseksi. Lastenosastolla ja lastenpoliklinikalla fysioterapeutti osallistuu keskosten ja täysiaikaisten vauvojen motorisen kehityksen arviointiin ja ohjaa vanhempia vauvan motorisen kehityksen tukemisessa.

Fysioterapian poliklinikalla hoidetaan naisia, joilla on erilaisia lantionpohjan toimintahäiriöitä, pidätyskyvyn ongelmia, lieviä laskeumia tai yhdyntäkipuja.  Fysioterapian poliklinikalla toteutetaan vastasyntyneiden ja keskosten alkuvaiheen seurantaa ja vanhempien ohjausta.
 

 Lue lisää