Päivystys

Käyntiosoite
Jorvin sairaala
Päivystysrakennus (sisäänkäynti Turuntien kautta)
Turuntie 150, 02740 Espoo
 
Yhteydenotot
09 471 83300 (aikuisten päivystys)
09 4711
Faksi 09 471 85915 
 
Jorvin sairaalassa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon päivystys. Erikoissairaanhoidon päivystykseen tullaan äkillisissä sairastapauksissa lääkärin lähetteellä ja hätätapauksissa ilman lähetettä.
 
Erikoissairaanhoidon päivystys on jaettu erikoisaloittain sisätautien-, kirurgian- ja lasten päivystykseen. 
 
Päivystyksen kumppanuusosastona toimii Päivystysosasto, jossa on käytössä 12 potilaspaikkaa (kuusi valvontapaikkaa ja kuusi vuodeosastopaikkaa). Päivystysosastolla hoidetaan sisätautien ja kirurgian erikoissairaanhoidon valvontaa, sydänvalvontaa, tarkkailua ja seurantaa vaativia aikuisia potilaita.
 
Lasten päivystys
Jorvin sairaalassa toimii lasten yhteispäivystys. Lasten päivystykseen on oma sisäänkäynti Turuntien puolelta.
 
Terveyskeskuspäivystys
Terveyskeskuspäivystys on auki Jorvissa arkisin virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin. Virka-aikana klo 8-16 espoolaisten ja kauniaislaisten tulee hakeutua päivystykseen omalle terveysasemalleen. Kirkkonummelaisten tulee hakeutua päivystykseen omalle terveysasemalleen arkisin ja viikonloppuisin klo 8-20.
   
Terveyskeskuspäivystykseen ei tarvita lähetettä. Vaikka terveyskeskuspäivystys toimiikin samoissa tiloissa ja yhteisellä hoitohenkilökunnalla erikoissairaanhoidon kanssa, on sen toiminnallinen vastuu Espoon sosiaali- ja terveysvirastolla. Terveyskeskuspäivystyksen yhteydessä toimii myös Espoon ja Kauniaisten sosiaali- ja kriisipalvelujen päivystys.

Espoolaisten aikuisten ja lasten murtumaepäilyt
Luunmurtumasta voi olla kyse, jos tuoreen vamman takia ei voi astua jalalla askeltakaan tai jos käsi on selvästi virheasennossa.
    
Luunmurtumien hoito arkisin klo 8–16
Jos epäilet luunmurtumaa, soita ensin omalle terveysasemallesi, niin saat tarkat toimintaohjeet. Pienet nyrjähdykset ja vammat hoituvat oman terveysaseman päivystävän sairaanhoitajan vastaanotolla. Espoolaisten varsinaiset luunmurtumat hoidetaan Jorvin päivystyksessä.
 
Luunmurtumien hoito iltaisin ja viikonloppuisin
Päivystykseen hakeutumiseen liittyvissä asioissa saat neuvontaa numerosta
09 87 10023 ympäri vuorokauden. Saat toimintaohjeet ja sinut ohjataan lähimpään päivystyspisteeseen.
 
 
 

 Milloin päivystykseen?

 
 

 Päivystys-rakennus