Synnyttäneiden osasto N6B, Perhepesä

Käyntiosoite
Jorvin sairaala
Turuntie 150, Espoo

Postiosoite
PL 800, 00029 HUS

Yhteydenotot
Kanslia, osasto N6B: 09 471 82170
Faksi: 09 471 85969
Osastonsihteeri: 09 471 82174

Perhepesä on synnyttäneiden osasto, jossa yhdistyy mahdollisuus rauhallisiin ensihetkiin perhehuoneessa, yksilöllinen perheen tarpeista lähtevä ohjaus sekä mahdollisuus nopeaan kotiutumiseen.

Perhepesä soveltuu terveille synnyttäjille, joiden raskausaika ja synnytys ovat sujuneet ongelmitta. Edellytyksenä on, että vauva on syntynyt täysiaikaisena (37 täyttä raskausviikkoa), eikä tarvitse erityisseurantaa. Lopullinen päätös Perhepesän sopivuudesta tehdään synnytyksen jälkeen. Paikkaa ei voi varata etukäteen.

Vanhempien on kyettävä huolehtimaan vastasyntyneestä omatoimisesti hoitohenkilökunnan tuella.

Perhepesässä ensisynnyttäjät voivat olla synnytyksen jälkeen kahden yön ja uudelleensynnyttäjät yhden yön yli.

Lisäksi osastolla hoidetaan vastasyntyneiden kotiutumisen jälkeisiä poliklinikkakäyntejä.
 
Osastolla on sitouduttu WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelmaan.

Osastolla on vapaat vierailuajat. Osaston ovet ovat kiinni klo 20-07.

Perhepesä huonekansio.pdfPerhepesä huonekansio.pdf