Synnyttäjien osasto N6A, Perhepesä

Käyntiosoite
Jorvin sairaala
Turuntie 150, Espoo

Postiosoite
PL 800, 00029 HUS

Yhteydenotot
Kanslia, osasto N6A: 09 471 82160

Faksi: 09 471 85969

Osastonsihteeri: 09 471 82164

Perhepesä on synnyttäneiden vuodeosasto, jossa yhdistyy mahdollisuus rauhallisiin ensihetkiin perhehuoneessa, yksilöllinen perheen tarpeista lähtevä ohjaus sekä mahdollisuus nopeaan kotiutumiseen.

Perhepesä soveltuu terveille synnyttäjille, joiden raskausaika ja synnytys ovat sujuneet ongelmitta. Edellytyksenä on, että vauva on syntynyt täysiaikaisena (37 täyttä raskausviikkoa), eikä tarvitse erityisseurantaa. Lopullinen päätös Perhepesän sopivuudesta tehdään synnytyksen jälkeen. Paikkaa ei voi varata etukäteen.

Vanhempien on kyettävä huolehtimaan vastasyntyneestä omatoimisesti hoitohenkilökunnan tuella.

Perhepesässä ensisynnyttäjät voivat olla synnytyksen jälkeen kahden yön ja uudelleensynnyttäjät yhden yön yli.

Lisäksi osastolla hoidetaan vastasyntyneiden kotiutumisen jälkeisiä poliklinikkakäyntejä.
 
Osastolla on sitouduttu WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisyysohjelmaan.


Osastolla on vapaat vierailuajat. HUOM! Vierailuja pyydetään rajoittamaan influenssakauden aikana, jotta infektiot eivät leviäisi osastolla. Ohessa ohje vierailijoille. Osaston ovet ovat kiinni klo 20-07.

OHJE VIERAILIJOILLE_2017_rsv ja odotettava influenssa.pdfOHJE VIERAILIJOILLE_2017_rsv ja odotettava influenssa.pdf

Perhepesä huonekansio.pdfPerhepesä huonekansio.pdf