Synnytyssalit


Synnytyssaleja on yhteensä neljä, joissa kaikissa on oma wc ja suihku. Tarkkailupaikkoja on kuusi; tarkkailuhuoneista kaksi on ns. perhetarkkailuhuoneita, joissa myös isä / tukihenkilö voi yöpyä.

Synnyttäjän hoidosta vastaavat kätilö ja synnytyslääkäri. Koska sairaalamme toimii opetussairaalana, synnytyksen hoitoon voi osallistua kätilö- tai lääketieteen opiskelija.

Tavoitteemme on turvallinen synnytys, jonka hoidon suunnitteluun synnyttäjä luonnollisesti osallistuu. Tuemme synnyttäjän aktiivisuutta tarjoamalla vaihtoehtoja synnytyksen hoitoon liittyvissä asioissa ja rohkaisemme synnyttäjää kuuntelemaan kehonsa viestejä synnytyksen aikana.

Synnytyssalin henkilökunta vastaa myös naistentautien päivystysvastaanotosta, joka on myös raskaana olevien ympärivuorokautinen päivystysvastaanotto.


Vauvamatkalla -opas odottajalle