Päivystyspoliklinikka


Potilaat ohjataan eri hoitolinjoille (erikoissairaanhoito, yleislääketiede, lastentaudit) sairaanhoitajan tekemän hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin perusteella.

Päivystyspoliklinikka ja päivystysosasto osastonhoitajat:
Tuija Vihersaari
Tiina Nurmela


Erikoissairaanhoidon päivystys

Erikoissairaanhoitoon ohjataan hätätilapotilaiden lisäksi ne potilaat, joiden terveydentilan katsotaan edellyttävän erikoissairaanhoitoa hoitajan suorittaman haastattelun ja esitutkimuksen jälkeen.

Medisiininen päivystys
Kanslia: 019 4587 2260

Medisiinisessä päivystyksessä hoidetaan sisätautisia, neurologisia ja keuhkosairauksia sairastavia potilaita.

Operatiivinen päivystys
Kanslia: 019 4587 2261

Operatiivisessa päivystyksessä hoidetaan kirurgisia potilaita, mukaan lukien kirurgiset lapsipotilaat.


Yleislääketieteen päivystys
Kanslia: 019 4587 5700

Yleislääketieteen päivystyksessä hoidetaan potilaita, joiden tila ei edellytä erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoitajan vastaanotolle ohjataan potilaat, jotka eivät hoitajan tekemän arvion perusteella tarvitse lääkärin hoitoa.


Lastentautien päivystys
Lastentautien päivystyksessä hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevat lapset lukuun ottamatta kirurgisia lapsipotilaita, jotka hoidetaan kirurgian päivystyksessä.


Naistentautien ja synnytysten päivystys
Naistentautien ja synnytysten päivystys sijaitsee sairaalan 2. kerroksessa naistentautien yksikössä.