Päivystysosasto

​Kanslia: 019 4587 4226
Faksi: 019 4587 2351

Päivystyspoliklinikka ja päivystysosasto osastonhoitajat:
Tuija Vihersaari
Tiina Nurmela

Päivystysosasto toimii päivystyspoliklinikan yhteydessä. Käytössä on 5 potilaspaikkaa, joissa hoidetaan vuodeosastotasoisia, lyhytaikaista (1-2 vrk) erikoissairaanhoitoa tarvitsevia päivystyspotilaita. Potilaat siirtyvät hoitoon päivystyspoliklinikan kautta.