Sisätautien vuodeosasto 3 B

​Sisätautien osasto 3 B:llä hoidetaan potilaita, joilla on vatsan alueen ja keuhkojen oireita/sairauksia. Osastolla on 39 vuodepaikkaa.  1 vuodepaikka on unitutkimukseen osallistuvia potilaita varten. Sairaansijat sijoittuvat kahden käytävän varrelle ja käytävät ovat nimetty soluiksi. Potilaat saapuvat osastolle pääsääntöisesti päivystyksen kautta, mutta myös muilta osastoilta ja muista sairaaloista lääkärin lähetteellä.

Osastolla työskentelee sisätautien ja keuhkosairauksien erikoislääkäreitä, sisätautikoulutuksessa olevia erikoistuvia lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Heillä on erikoisosaamista keuhkosairauksien ja vatsasairauksien hoidosta. Keskimääräinen hoitoaika osastolla on noin 6,21 vrk.

Vierailuaika osastolla on 13.00–19.00.


Yhteystiedot:

Osastonhoitaja Rauni Koistinen
Apulaisosastonhoitaja Päivi Näykki
Sisätautien ylilääkäri Marjo Vuorela
Keuhkosairauksien ylilääkäri Hanna Tapanainen
Osastoryhmäpäällikkö Marika Hämäläinen
Tulosyksikön johtaja Jyrki Lilleberg


Hoitajat:
Solu 3 050 4287657
Solu 4 050 4275031


Sihteerit:
0194587 2432 tai 0194587 2433 arkisin klo 7.45-.15.45 ja
viikonloppuisin klo 7.00–19.00

faksi  019 4587 2429