Sisätautien ja keuhkosairauksien vuodeosasto

Osasto 3​

Sairaalankatu 1
05850 HyvinkääKanslia:
Solu 1: 019 4587 2381
Solu 2: 019 4587 2431
Solu 3: 019 4587 2432
Solu 4: 019 4587 2433

Faksi: 019 4587 2429

Sisätautien ylilääkäri: Jyrki Lilleberg
Keuhkosairauksien ylilääkäri: Hanna Tapanainen
Vs. osastoryhmän päällikkö: Kirsi Mikkonen
Osastonhoitaja: solut 31 - 32 Katri Räväsmäki-Nikula
Osastonhoitaja: solut 33 - 34 Taina Ylivaara

Vierailuaika:
Vierailuaika osastolla 13.00 - 19.00 välisenä aikana.
 
Osaston solussa 1 (31) hoidetaan sydänpotilaita, solussa 2 (32) diabetes-, verisairaus- ja munuaispotilaita. Solussa 3 (33) hoidetaan gastro-enterologisia potilaita ja solussa 4 (34) keuhkopotilaita.