Neurologian osasto 6 ja Hengityshalvausyksikkö (HHA)

Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää

Kanslia: 019 4587 4724
Faksi: 019 4587 4746

Ylilääkäri: Reina Roivainen, neurologia
Ylilääkäri: Hanna Tapanainen, keuhkosairaudet, hengityshalvauspotilaat
Osastoryhmän päällikkö: Kirsi Mikkonen sastoryhmän päällikkö: Kirsi Mikkonen 
Osastonhoitaja: Arja Parkkila
Apulaisosastonhoitaja: Eliisa Maula
Vierailuaika osastolla on klo 13 - 19

Neurologian osasto 6


Hyvinkään sairaalan neurologian vastuualue vastaa Hyvinkään sairaanhoitoalueen neurologian erikoissairaanhoidosta. Osasto sijaitsee Hyvinkään sairaalanmäen Terveyskeskussairaalan kiinteistön neljännessä kerroksessa.
Neurologian osastolla tutkitaan ja hoidetaan akuutteja neurologisia sairauksia sairastavia, vaativia lääkitys-, tutkimus- ja hoitoarvioita tarvitsevia sekä pitkäaikaissairauksia sairastavia potilaita. Sairauksia, joita osaston potilailla on, ovat aivohalvaus, aivovamma, aivokasvain, selkäydinvamma, MS-tauti, Parkinsonin tauti, epilepsia, aivojen tulehdukset tai monihermosairaus tms. Potilaat saapuvat neurologian osastolle pääasiassa sairaalan päivystyksen kautta, lääkärin lähetteellä tai kutsuttuna suunnitellusti.
Potilailla on samanaikaisesti monenlaista kuntoutustarvetta, joka vaatii moniammatillista asiantuntemusta. Moniammatillisuudessa näkyy yhteinen päämäärä, tavoitteet ja yhteiset toimintatavat potilaan parhaaksi. Yhteistyössä on pyrkimys onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja kokemukseen potilaan, omaisten ja kaikkien yhteistyötahojen kanssa

Hengityshalvausyksikkö (HHA)

Osastolla toimii myös hengityshalvausyksikkö, jonka toiminnasta vastaa keuhkosairauksien vastuualue sekä sairaalassa että kotona. Potilaspaikkoja on yhdestä kolmeen. Potilaiden lääkehoidosta, kokonaishoidosta ja yksikön toiminnasta vastaa keuhkosairauksien ylilääkäri. Yksikössä on oma hoitotiimi ja sairaanhoitaja koordinaattori asiantuntijahoitajana vastaamassa yhdessä vastuulääkäreiden kanssa hyvän hoidon toteutumisesta. Kummassakin hoitotiimissä on viisi hoitajaa.
Hengityshalvauksen voivat aiheuttaa useat, jopa sadat eri sairaudet. Pääsääntöisesti taustalla on jokin neurologinen sairaus tai vakava vamma. Hengityshalvauspotilas käsitettä käytetään vain Suomessa. Mitä vaikeampi on hengitysvajaus, sitä enemmän tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluja.
aivotalo_banneri_160x600.jpg